Schijnconstructies in de luchtvaart aan banden

Ook in de luchtvaart hebben we te maken met werkgevers die er schimmige schijnconstructies op na houden. Er zijn luchtvaartmaatschappijen die zich proberen te onttrekken aan Europese en Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Om deze misstanden aan te kaarten hebben wij samen met Duitse en Zweedse collega’s uit de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement een brief gestuurd…