Meer rechten voor zeevarenden

Zeevarende werknemers moeten voortaan ook de bescherming krijgen van Europese sociale regelgeving. Een voorstel van die strekking is vandaag aangenomen in de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het Europees Parlement.   Namens de sociaaldemocraten heb ik me ervoor ingezet om te zorgen, dat zeelieden niet langer gediscrimineerd worden ten opzichte van hun collega’s aan…