“Werkende armen zijn een schande”.

Mark van Assen (verschenen in het AD) Het Europees Parlement stemt vandaag over een reeks sociale voorstellen van Agnes Jongerius (PvdA). Ze pleit voor hogere minimumlonen, afschaffing van de nulurencontracten en halvering van de jeugdwerkloosheid. “Er is de afgelopen jaren iets gaan schuiven”, zegt Agnes Jongerius. Ze is zelf al veel langer bezig met sociale…