Aanpak jeugdwerkloosheid moet topprioriteit worden

Het is geen geheim dat de jeugdwerkloosheid in Europa drastisch is toegenomen en in sommige Zuid-Europese lidstaten zelfs duizelingwekkende proporties heeft aangenomen. Om het ontstaan van een verloren generatie en bijbehorende negatieve gevolgen voor de economie en samenleving af te wenden, moeten wij jongeren in Europa dringend een perspectief op een betere toekomst bieden.

Handelsakkoord? Niet tegen elke prijs!

De Verenigde Staten is onze grootste bondgenoot. Zowel de VS als wij hebben belang bij goede en stabiele handelsbanden tussen onze landen. Een handelsverdrag biedt over en weer dan ook veel voordelen: het kan iedere Europeaan op jaarbasis 545 euro opleveren. Ik sta in beginsel positief tegenover dit handelsakkoord. Maar niet tegen elke prijs.

Stem voor een socialer Europa

Meer dan 25 jaar heb ik mij bij de vakbond sterk gemaakt voor de rechten van werknemers. Voor goed en eerlijk werk. Voor gelijk loon bij gelijk werk. Werk met een fatsoenlijk salaris. Voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen, ongeacht je afkomst. Deze strijd wil ik vol overtuiging voortzetten in Europa. Knokken voor banen…

Goed werk is veilig werk

Iedereen moet onder goede en veilige omstandigheden kunnen werken. Toch verliezen jaarlijks duizenden mensen hun leven door de erbarmelijke omstandigheden waarin zij hun werk moeten doen. Dat zien we nu ook in Turkije, waar honderden mijnwerkers het daglicht nooit meer zullen zien. Het tekent het belang van onze voortdurende inzet voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. In Nederland,…

Demonstreren voor een sociaal Europa

Vorige week vrijdag was ik aanwezig bij een grote demonstratie in Brussel van de Europese vakbond(en). Met tienduizenden waren ze bij elkaar; werknemers uit Polen, Frankrijk, België, Italië, Duitsland en Nederland. Ze stonden zij aan zij en riepen Europese politici en commissieleden op om werk te maken van werk, om te bouwen aan een sociaal…

Eerlijke beloning voor vrouwen

Zaterdag is het Internationale Vrouwendag. Deze dag staat geheel in het teken van de rechten en de positie van de vrouw. Dat is in de 21e eeuw nog steeds nodig. En inderdaad, mijn moeder werd nog ontslagen op de dag van haar huwelijk. Die tijd ligt gelukkig achter ons. We hebben als vrouwen al vele…

Agnes Jongerius

Strijden voor goed werk in Europa

Banen. Dat is waar het deze Europese verkiezingen allemaal om draait. Banen voor Europeanen, banen voor Nederlanders. 27 miljoen Europeanen zitten thuis op de bank omdat ze geen werk kunnen vinden. Door een crisis die zich voor onze ogen voltrekt. Met mijn achtergrond en ervaring ga ik naar Europa om ervoor te zorgen dat het…