Artikel “Journal for a Progressive Economy”

De financieel-economische crisis heeft Europa buitengewoon hard getroffen en ons welvaartsmodel zwaar onder druk gezet. Grootschalige werkloosheid, dalende lonen, groeiende armoede, groeiende ongelijkheid tussen sociale groepen in de samenleving en alsmaar groter wordende verschillen tussen lidstaten zijn slechts een paar van de voortvloeisels. Voor Europa staat veel op het spel de komende vijf jaar. Het…