Vragen EC

A recent ruling by the European Ombudsman found against the practice of unpaid internships in the Delegations of the EEAS , criticising the use of unpaid staff in an EU Institution and explaining why the practice is so damaging for young people and the labour market. In Brussels, the major EU Institutions offer well-advertised, remunerated…

Goede arbeidsomstandigheden, ook voor politieagenten

Strenge regels over gezondheid en veiligheid op de werkvloer is een belangrijk onderdeel van Europese sociale wetgeving. Goede arbeidsomstandigheden zijn basisrecht van elke werknemer in Europa. Jammergenoeg zijn er nog steeds groepen werknemers die buiten het bestaande ‘strategisch kader’ vallen, zoals politieagenten. Samen met een van mijn collega’s uit de commissie Werkgelegenheid en sociale zaken…