Lidstaten bereiken belangrijk akkoord over het principe van gelijk loon voor gelijk werk in Europa

De Europese ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een historisch akkoord bereikt over het invoeren van ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek’. Agnes Jongerius heeft namens het Europees Parlement een ruimer eisenpakket voorgesteld voor werknemers die door hun baas worden uitgezonden, maar is niet ontevreden. “Heel belangrijk dat er nu een akkoord…

Read more

Agnes Jongerius(PvdA): Truckers moeten veilig hun werk kunnen doen

Kan ik vandaag veilig mijn werk uitoefenen? Dat vragen veel vrachtwagenchauffeurs zich af als zij met hun truck via Calais naar Engeland rijden. Deze zomer nam ik een petitie in ontvangst, waarin 8000 chauffeurs de alarmbel luiden. Ze krijgen steeds meer te maken met geweld en criminaliteit. Ik deel de zorgen van de chauffeurs, want…

Read more

Agnes Jongerius (PvdA): Geld Sint Maarten uit EU-solidariteitsfonds

De Europese Unie moet meer geld vrij maken voor de wederopbouw van Sint Maarten, dat stelt PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius. Jongerius wil dat Sint Maarten geld krijgt voor wederopbouw uit het solidariteitsfonds van de Europese Unie. Woensdag gaat Jongerius de Europese Commissie hier toe oproepen tijdens de parlementsvergadering in Straatsburg. De regels rondom het solidariteitsfonds –…

Read more

Vragen EC

A recent ruling by the European Ombudsman found against the practice of unpaid internships in the Delegations of the EEAS , criticising the use of unpaid staff in an EU Institution and explaining why the practice is so damaging for young people and the labour market. In Brussels, the major EU Institutions offer well-advertised, remunerated…

Read more

Europese commissie wijst ‘gele kaart’ af

PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius is blij dat de Europese Commissie haar strijd tegen verdringing en uitbuiting op de Europese arbeidsmarkt onverminderd voortzet. Die conclusie trekt zij nu de commissie vandaag ervoor kiest vast te houden aan de plannen voor herziening van de zogeheten ‘detacheringsrichtlijn’. Tien landen uit Oost-Europa en Denemarken wilden met het trekken van een…

Read more

Tolkasten moeten veilig zijn voor vrachtwagenchauffeurs

Europarlementariërs Agnes Jongerius (PvdA) en Dennis de Jong (SP) hebben het Europees Agentschap voor gezondheid en veiligheid op het werk (OSHA) gevraagd om zo snel mogelijk een onderzoek uit te voeren naar de mogelijk schadelijke gevolgen van de Belgische tolkastjes. “De bezorgdheid onder vrachtwagenchauffeurs is groot en daar is aandacht voor nodig. . Iedereen in…

Read more

Stop de Noord-Koreaanse dwangarbeid in de EU

Na aanhoudende geruchten in de afgelopen jaren werd deze week in een rapport van de Universiteit van Leiden en in een documentaire van VICE onomstotelijk aangetoond dat Noord-Koreaanse arbeiders in Europese landen aan het werk zijn onder erbarmelijke omstandigheden. Deze werknemers worden door het dictatoriale regime in Pyongyang de wereld ingestuurd om broodnodige buitenlandse valuta…

Read more

Europees geld voor mensen die hun baan verliezen door de gevolgen van handel en handelsverdragen

Het Europees Parlement wil meer steun voor werknemers die hun baan verliezen door de gevolgen van handel en handelsverdragen. Door de toegenomen wereldhandel komt het ook steeds vaker voor dat bedrijven de concurrentie verliezen en werknemers moeten ontslaan. Op initiatief van Agnes Jongerius wil het Europees Parlement een bestaand hulpfonds versterken en toegankelijker maken. Hierdoor…

Read more

Stop uitbuiting vrachtwagenchauffeurs door Cyprus-route

De uitbuiting van vrachtwagenchauffeurs via de zogenaamde Cyprus-route gaat onverminderd door. De schijnconstructie is jaren geleden in opspraak geraakt maar wordt nog veelvuldig gebruikt. Dit is aangetoond door het radioprogramma Reporter. . In november 2013 heeft de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank geconcludeerd dat de zgn. ‘Cyprusroute’ die gebruikt wordt door het bedrijf ‘AFMB ltd.’ illegaal is.…

Read more

Grenzen open voor ‘dienstverleners’ vraagt stevige sociale waarborgen

ICT-ers uit India, of hartchirurgen uit de VS, of loodgieters uit Brazilië mogen alleen in de Europese Unie aan de slag als dat niet tot oneerlijke concurrentie leidt. Alleen als er voldoende waarborgen zijn dat bestaande sociale en arbeidsrechten geen gevaar lopen, kan Europa zijn grenzen openstellen voor ‘dienstverleners’ van buiten de EU. Dit moet…

Read more

Stop de oneerlijke concurrentie met Chinese staalindustrie

De Europese markt dreigt te worden overspoeld met spotgoedkoop Chinees staal. In het afgelopen jaar is de economie in China flink teruggelopen en kampt het land met een gigantische overproductie. Het overschot wordt tegen dumpprijzen op de wereldmarkt gegooid en hier heeft de Europese staalindustrie onder te lijden. Aangezien China de productie niet wil terugbrengen…

Read more