Gelijk werk voor gelijk loon in heel Europa

Europa moet meer doen om de groeiende ongelijkheid te bestrijden en dat begint bij een eerlijke en sociale arbeidsmarkt. De regels worden nu door malafide werkgevers misbruikt om goedkope arbeidskrachten uit met name Oost-Europa in West-Europese landen tegen lage lonen aan het werk te zetten. Dat is dubbel onrechtvaardig. Het is onrechtvaardig voor de mensen die worden uitgebuit en het zorgt voor oneerlijke concurrentie. Als rapporteur van de zogeheten ‘Detacheringsrichtlijn’ werkt Agnes Jongerius aan regels voor een eerlijke en sociale arbeidsmarkt.

detacheringsrichtlijn