Het vrije verkeer van werknemers binnen de EU heeft voor veel mensen voordelen. Maar tegelijkertijd mogen we onze ogen niet sluiten voor de schaduwzijden van het vrije verkeer van werknemers. De impact die plotselinge, omvangrijke arbeidsmigratie heeft op wijken in onze grote steden en in plattelandsgemeenten moet niet onderschat worden. Van ingenieuze constructies werken soms mensen uit vooral Midden- en Oost-Europa voor een appel en een ei in ons land, terwijl er tegelijkertijd constructies worden bedacht om Nederlandse werknemers onder de werking van een Nederlandse cao weg te halen door hun dienstverband te verplaatsen naar een brievenbusmaatschappij in een lidstaat die werknemers minder bescherming biedt, met alle gevolgen van dien.

Mijn standpunt

 

  • We gaan gelijk werk voor gelijk loon waarborgen, door de diensten- en detacheringsrichtlijn aan te passen. Daardoor gaan werknemers altijd tegen de arbeidsvoorwaarden werken die in het gastland gelden. We pakken ook constructies aan waarbij bedrijven, uitzenders- en detacheringsbedrijven bewust verplichte huisvesting bieden waarbij sprake is van exorbitante huren of slechte woonomstandigheden.
  • We pakken schijnconstructies omtrent zelfstandigen aan. We maken op Europees niveau afspraken over een definitie van wat zelfstandigen zijn. Het kan niet zo zijn dat werknemers door hun baas gedwongen worden ‘zelfstandig’ te worden en zo hun sociale rechten en bescherming verliezen.
  • We gaan de strijd aan met bedrijven die middels ingewikkelde constructies voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. We accepteren niet dat mensen in Nederland uitgebuit worden en dat tegelijkertijd sociale wetgeving wordt overtreden en ondermijnd. We gaan bedrijven die werknemers uitbuiten en tegen geen of te weinig sociale bescherming of te laag loon meer dan nu aansprakelijk stellen. Hiertoe worden bedrijven ook verantwoordelijk voor de behandeling van werknemers door de bedrijven aan wie ze werk uitbesteden.
  • De integratie en inburgering van werknemers uit andere lidstaten moet meer aandacht krijgen. Waar Europese regels dit belemmeren pleiten we ervoor dat deze worden aangepast.
  • Om regels beter te kunnen handhaven dient de arbeidsinspectie in Europees verband betere samen te werken en meer informatie uit te wisselen. Er komen bindende afspraken als het gaat om de intensiteit en kwaliteit van arbeidsinspectie in de lidstaten. Ook in Nederland moet op dat terrein nog een flinke slag gemaakt worden, onder meer door het uitbreiden van de capaciteit en het verstevigen van de bevoegdheden van de arbeidsinspectie. Op Europees niveau zal een regeling voor klokkenluiders moeten worden gemaakt, die er toe dient werknemers te beschermen die misstanden aan het licht brengen.
  • Beperken van onzekerheid op werk en/of inkomen door het begrenzen van het doorrollen van tijdelijke arbeidscontracten in de EU door vastlegging in een Europese richtlijn.