Voor alle Europese werknemers en ondernemers is het van het grootste belang dat Europa weer gaat werken aan werk. We moeten investeren in een toekomstbestendige economie. Met kansen voor ondernemers. Met werk in de sectoren waar Europa het verschil kan maken ten opzichte van de rest van de wereld: de hoogwaardige maakindustrie, duurzame technologie en een sterke dienstensector. Het streven naar een hoog niveau van werkgelegenheid, zoals dat ook in het Verdrag opgenomen is, moet nu een centrale plek krijgen in het volledige EU-beleid.

Mijn standpunt

 

  • De torenhoge werkloosheid in veel Europa landen moet aangepakt worden. Daarom: alle ballen op werk, prioriteit 1, 2 en 3! Werkgelegenheid moet de komende tijd strak bovenaan de Europese agenda staan.
  • We willen dat het mandaat van de ECB uitbreiden met een werkgelegenheidsdoelstelling. De PvdA in het Europees Parlement zal zich inzetten voor versterking van de Europese vakbeweging en ondernemingsraden en zij zal de Europese vakbeweging helpen om te voorkomen dat Europese werkgevers oneigenlijk gebruik maken van Europese werknemers.
  • De Europese begroting moet verder gemoderniseerd worden zodat fondsen beter ingezet worden op zaken die groei en banen opleveren. De ‘budget review’ in 2015 en het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 bieden hiertoe mogelijkheden.
  • Het kapitaal waarover de Europese Investeringsbank (EIB) kan beschikken wordt verdubeld. Dankzij een multiplier effect kan met een relatief kleine publieke bijdrage een grote toename van investeringen gerealiseerd worden.
  • We voeren in Europa een werkloosheidsnorm van 5% in naast de begrotingsnorm van 3%. Deze norm zorgt ervoor dat overheden gedwongen worden de werkloosheid in hun eigen land effectief aan te pakken. Dit zal betekenen dat sommige landen wat moeten investeren, terwijl andere landen juist moeten bezuinigen en moderniseren. De ervaring leert dat een maximale werkloosheid van 5% goed mogelijk is met een competitieve en moderne economie.
  • De maakindustrie in Europa heeft weer toekomst als we deze kunnen richten op duurzame vernieuwing. Cleantech en ook de recycle-industrie, het gebruiken van oude producten om hoogwaardige nieuwe producten te maken, levert werk op, op alle niveaus.